• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر

مدیران و کارکنان

اعضای هیات مدیره

حسین تقی پور

مدیرعامل

فوق لیسانس تاسیسات آبیاری، 1366

مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت 1395

هادی میرابوالقاسمی

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس تاسیسات آبیاری، 1368

محمدصادق سرزعیم

عضو هیات مدیره

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی، 1370

محسن حسن نژاد

عضو علی البدل

لیسانس مهندسی آبیاری، 1362

مدیران ارشد ستادی و اجرایی

محمدعلی رحیمی جمنانی

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی، 1368

حبیب الله طیبی

لیسانس مهندسی آبیاری، 1371

داود ریاضتی

لیسانس مهندسی آبیاری، 1378

نجمه نیکبخت جهرمی

لیسانس مهندسی آبیاری، 1378

محبوبه محمدخان

لیسانس مهندسی آبیاری، 1378

جاود کاظمی اصل

لیسانس عمران، 1372

آزاده خدابخشی

دکترای آموزش ترویج، 1397

محمدطاهر عبدالهی

لیسانس خاکشناسی، 1354

احترام قلیچ زاده

لیسانس مهندسی آبیاری، 1381

امید مهراب قوچانی

دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، 1398

مشاوران ارشد

سعيد مريد                                           دکتري مديريت منابع آب، 1380

محمد هادي داودي                               دکتري مکانيک خاک ، 1378

مرتضي يزدي                                        ليسانس مهندسي عمران، 1371

خليل خيرانديش                                   فوق ليسانس مهندسي آبياري، 1374

بهرام تقي پور                                       دکتري حقوق، 1392

افشين صدقي آيين                               فوق ليسانس عمران، خاک و پي، 1387

سيدحامد ميرابوالقاسمي                         دکتري مهندسي مواد و انرژي ، 1392

 

کارشناسان ارشد حوزه های فنی – تخصصی

فاطمه موسي زاده                                  ليسانس زمين شناسي، 1376

علي اکبر وژدان                                      ليسانس آبياري و زه کشي، 1370

شيبان بني احمد                                    ليسانس عمران، 1376

صالح رستمي                                        فوق ليسانس هيدروژئولوژي ، 1389

اميد الله ديني                                       ليسانس مهندسي محيط زيست، 1379

مهدي تقي پور رينه                                ليسانس مهندسي معدن، 1387

سعيده زارعيان                                      ليسانس باغباني ، 1380

جواد قاسمي                                         دکتري ترويج و آموزش کشاورزي، 1393

مجيد ميرابوالقاسمي                               ليسانس زمين شناسي، 1376

محسن دهقاندار                                    ليسانس عمران، 1392

محمدجواد روشنايي                               فوق ليسانس عمران، 1392

عبدالله سليماني                                     ليسانس مهندسي کشاورزي، 1348