• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر

مدیران و کارکنان

اعضای هیات مدیره

محمدصادق سرزعیم

مدیر عامل

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی، 1370

هادی میرابوالقاسمی

رئیس هیات مدیره

فوق لیسانس تاسیسات آبیاری، 1368

حسین تقی پور

عضو هیئت مدیره

فوق لیسانس تاسیسات آبیاری، 1366

مهندسی عمران-مهندسی و مدیریت ساخت 1395

محسن حسن نژاد

عضو علی البدل

لیسانس مهندسی آبیاری، 1362

مدیران ارشد ستادی و اجرایی

محمدعلی رحیمی جمنانی

فوق لیسانس آبیاری و زهکشی، 1368

حبیب الله طیبی

لیسانس مهندسی آبیاری، 1371

داود ریاضتی

لیسانس مهندسی آبیاری، 1378

نجمه نیکبخت جهرمی

لیسانس مهندسی آبیاری، 1378

محبوبه محمدخان

لیسانس مهندسی آبیاری، 1378

جاود کاظمی اصل

لیسانس عمران، 1372

آزاده خدابخشی

دکترای آموزش ترویج، 1397

محمدطاهر عبدالهی

لیسانس خاکشناسی، 1354

احترام قلیچ زاده

لیسانس مهندسی آبیاری، 1381

امید مهراب قوچانی

دکترای ترویج و آموزش کشاورزی و توسعه روستایی، 1398

مشاوران ارشد

سعيد مريد                                               دکتري مديريت منابع آب، 1380

محمد هادي داودي                                        دکتري مکانيک خاک ، 1378

مرتضي يزدي                                              ليسانس مهندسي عمران، 1371

خليل خيرانديش                                 فوق ليسانس مهندسي آبياري، 1374

بهرام تقي پور                                                            دکتري حقوق، 1392

افشين صدقي آيين                          فوق ليسانس عمران، خاک و پي، 1387

سيدحامد ميرابوالقاسمي                       دکتري مهندسي مواد و انرژي ، 1392

 

کارشناسان ارشد حوزه های فنی – تخصصی

فاطمه موسي زاده                                          ليسانس زمين شناسي، 1376

علي اکبر وژدان                                        ليسانس آبياري و زه کشي، 1370

صالح رستمي                                       فوق ليسانس هيدروژئولوژي ، 1389

اميد الله ديني                                  ليسانس مهندسي محيط زيست، 1379

سعيده زارعيان                                                      ليسانس باغباني ، 1380

جواد قاسمي                                   دکتري ترويج و آموزش کشاورزي، 1393

مجيد ميرابوالقاسمي                                      ليسانس زمين شناسي، 1376

محسن دهقاندار                                                     ليسانس عمران، 1392

محمدجواد روشنايي                                          فوق ليسانس عمران، 1392

عبدالله سليماني                                     ليسانس مهندسي کشاورزي، 1348

پریسا سرزعیم                                                        دکتری منابع آب، ۱۳۹۹

محمد مهدی خلوصی                              فوق لیسانس سازه های آبی، ۱۳۹۴

احمد عین الله زاده                                                لیسانس معماری، ۱۳۹۴

بهاره صمدی                                                دکتری بوم شناسی دریا، ۱۳۹۸

پریا سرزعیم                                    کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر، ۱۴۰۲

صادق جعفری راد                                کارشناسی ارشد سازه های ابی، ۱۳۹۲

مجید خورشیدی                                 کارشناسی ارشد سازه های آبی، ۱۳۸۴

مریم اقاجانی                                             کارشناسی ارشد منابع آب، ۱۴۰۰