• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر

همکاری ها و عضویت ها

 • همکاران علمي، تحقيقاتي و تخصصي:

همکاري دو جانبه و مشترک با مجامع علمي، سازمان ها و شرکت هاي فعال در صنعت آب، به ويژه همکاري با دانشگاه ها و موسسات تحقيقاتي، از راهبردهاي اصلي شرکت مهندسين مشاور آب خاک تهران است. در اين راستا، مجموعه هاي زير با اين شرکت همکاري مستمر داشته و دارند:

– گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران:

-پژوهشکده مهندسي آب دانشگاه تربيت مدرس

-موسسه تحقيقات خشکسالي دانشگاه تهران

-مهندسين مشاور آب خاک انرژي جنوب:

اين شرکت با صلاحيت مطالعات آبياري و زه کشي در استان خوزستان فعاليت
مي نمايد و 49 درصد از سهام آن متعلق به مهندسين مشاور آب خاک تهران مي باشد.

-Sustainable Reclamation Service Inc.(SRS):

اين شرکت، ثبت شده در کانادا، به عنوان همکار مهندسين مشاور آب خاک تهران در طرح هاي مرتبط در منطقه خاورميانه فعاليت مي نمايد.

 

 • عضويت در مجامع:

مهندسين مشاور آب خاک تهران در مجامع زير عضويت داشته و با آنان همکاري مشترک دارد:

-جامعه مهندسان مشاور ايران.

-انجمن مديريت پروژه ايران.

-سازمان نظام مهندسي کشاورزي و منابع طبيعي ايران.