• svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر
 • svg
 • svg
 • svg
 • svg
thumb

دفتر مرکزی

کرج، میدان آزادگان، بلوار امام رضا (ع)، اردلان دوم، پلاک ۶۸، مجتمع آب و خاک

ارتباط با ما

* Please Fill Required Fields *
img

تماس با ما

۰۲۶۳۲۵۰۰۲۰۸ تا ۲۱۱

ساعت کاری

 • شنبه تا چهارشنبه8 صبح تا 5 بعد از ظهر

دامنه فعالیت

حضور فعال در مجامع علمي و پشتيباني از همايش ها و نشست هاي علمي – تخصصي بخش جدايي ناپذير از خدمات حرفه اي مهندسين مشاور آب خاک تهران مي باشد. مهم ترين موفقيت هاي کسب شده دراين زمينه عبارتنداز:

– ارايه و چاپ بيش از 120 مقاله در مجلات و مجامع معتبر علمي داخلي و خارجي توسط کارشناسان شرکت.

– چاپ دو عنوان کتاب تخصصي.

1384 تا 1393- همکاري در برگزاري دوره هاي اول تا پنجم کنفرانس ملي تجربه هاي ساخت تاسيسات آبي و شبکه هاي آبياري و زهکشي با گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران.

1385- برگزاری کارگاه تغذيه مصنوعی آبهای زيرزمينی و سنجش تواناييهای اجرا در استان خوزستان در  سازمان آب و برق خوزستان.

1386- همکاري در  برگزاری کارگاه آموزشی مدل swat با پژوهشکده مهندسي آب دانشگاه تربيت مدرس.

1386 تا 1393- همکاري در برگزاري دوره هاي اول تا چهارم جشنواره مهندسي آب ايران با گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران.

1387- همکاري در برگزاری دومين همايش ملی مديريت شبکه های آبياری و زهکشی با دانشکده مهندسي آب  دانشگاه شهيد چمران.

1387 تا 1391-همکاري در برگزاری دوره های اول تا سوم سمينار ملی مسائل ژئوتکنيکی شبکه های آبياری و زهکشي با موسسه تحقيفات فنی و مهندسی کشاورزی.

1391 تا 1393- همکاري در برگزاري نخستين و دومين کنفرانس ملي هواشناسي کشاورزي با گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران .

1391 تا 1393- همکاري در برگزاري نخستين و دومين کنفرانس ملي مديريت آب و خاک کشاورزي با گروه مهندسي آبياري و آباداني دانشگاه تهران.

1393- همکاري در  برگزاری نشست تخصصي نقد و بررسي سياستهاي توسعه روش هاي آبياري و تحويل آب در ايران با موسسه تحقيفات فنی و مهندسی کشاورزی.

1393- همکاري در برگزاري نشست تخصصي ديم کاري: تجربه هاي جهاني ، نيازهاي ملي با موسسه تحقيقات خشکسالي دانشگاه تهران آبياري و آباداني دانشگاه تهران.